Θερινά τμήματα για παιδιά ή εφήβους σε προγράμματα γλώσσας και πολιτισμού

80 e


Θερινή απασχόληση παιδιών και εφήβων (διεξάγεται ανά περιόδους από 15 Ιουνίου- 31 Αυγούστου). Περιλαμβάνει μαθήματα γλώσσας και πολιτιστικά μαθήματα και ξεναγήσεις,  και δημιουργικά εργαστήρια. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα

Skip to content