Πρόγραμμα Διαβάζω Λογοτεχνία

1 συνάντηση την εβδομάδα (10 εβδομάδες)/ 2 ώρες 120 ευρώ συνολικά


Πρόγραμμα εξάσκησης της ελληνικής γλώσσας μέσω των λογοτεχνικών κειμένων,  χρήση πραγματολογικών στοιχείων και δημιουργικής γραφής.

Skip to content