Σεμινάρια διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας για εκπαιδευτικούς

300 e /30 ώρες     


Η διδασκαλία της γλώσσας και κατ’ επέκταση της ελληνικής χρειάζεται να γνωρίζουμε βαθιά όχι μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, αλλά να διαθέτουμε το μεράκι να εμβαθύνουμε στη διδακτική διαδικασία. Η γλωσσολογία ως επιστημονικός κλάδος βρίσκεται σε μια συνεχή εξέλιξη και σύγχρονες μέθοδοι διδακτικής και γλώσσας εμφανίζονται. Σχετικά με τη διδασκαλία της γραμματικής και του λεξιλογίου και τη σύνδεση της γλώσσας με το περιεχόμενο διαμορφώνεται μια εξελικτική τάση που τείνει σε  πιο εύχρηστες και διασκεδαστικές διδακτικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνουμε  την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού μέσα από το περιεχόμενο του σεμιναρίου.  Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα είτε online  είτε στο κέντρο μας.  Ελάτε μαζί μας να μιλήσουμε ελληνικά μέσα από το παιχνίδι της διδασκαλίας.

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης

Skip to content